Có 1 kết quả:

bái tước

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trao cho tước vị.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phong quan tước cho.