Có 1 kết quả:

quyền đầu

1/1

quyền đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

quả đấm, nắm tay