Có 1 kết quả:

khảo vấn

1/1

khảo vấn

phồn thể

Từ điển phổ thông

tra khảo dùng cực hình