Có 1 kết quả:

bính tự

1/1

bính tự

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đánh vần chữ