Có 1 kết quả:

bính âm

1/1

bính âm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

pinyin (đánh vần, Latin hoá chữ Trung Quốc)