Có 1 kết quả:

trì tục

1/1

trì tục

giản thể

Từ điển phổ thông

tiếp tục, làm tiếp