Có 1 kết quả:

án kiếm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lấy tay cầm gươm, vỗ gươm. Trong thế sẵn sàng đấu gươm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vỗ tay vào gươm.

Một số bài thơ có sử dụng