Có 1 kết quả:

án sát sứ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trưởng quan tư pháp một tỉnh xem xét việc án hặc hình ngục.