Có 1 kết quả:

oạt quật

1/1

oạt quật

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đào bới, khai quật