Có 1 kết quả:

tránh trát

1/1

tránh trát

giản thể

Từ điển phổ thông

vùng vẫy, giãy giụa, quẫy