Có 1 kết quả:

na uy

1/1

na uy

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Na Uy

Từ điển trích dẫn

1. Tức “Na Uy Vương quốc” 挪威王國 (Kingdom of Norway).