Có 1 kết quả:

tróc thủ

1/1

tróc thủ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bắt giữ