Có 1 kết quả:

bộ thực

1/1

bộ thực

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

săn mồi, bắt mồi