Có 1 kết quả:

bộ ngư

1/1

bộ ngư

giản thể

Từ điển phổ thông

đánh cá, bắt cá, câu cá