Có 1 kết quả:

quyển địa bì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộn tóc lại cho đẹp — Búi tóc lại cho gọn.