Có 1 kết quả:

quyển tâm thái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại rau mà trong ruột nó cuộn lại, tức cải bắp.