Có 1 kết quả:

quyển khúc

1/1

quyển khúc

phồn thể

Từ điển phổ thông

uốn cong, vặn xoắn

Một số bài thơ có sử dụng