Có 1 kết quả:

tiệp cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài ăn nói mau lẹ, giỏi đối đáp.