Có 1 kết quả:

tảo độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trừ hại — Thuốc ngăn làm độc.