Có 1 kết quả:

thụ dư

1/1

thụ dư

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thưởng, ban tặng, phong