Có 1 kết quả:

thụ huân

1/1

thụ huân

phồn thể

Từ điển phổ thông

tặng huân chương, trao huân chương