Có 1 kết quả:

thụ phấn

1/1

thụ phấn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thụ phấn (sinh vật học)