Có 1 kết quả:

chưởng thượng minh châu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “chưởng châu” 掌珠.