Có 1 kết quả:

chưởng cố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc xảy ra từ xưa được ghi chép trong sách vở. Cũng như Điển cố hoặc Cố sự.