Có 1 kết quả:

chưởng quỹ

1/1

chưởng quỹ

phồn thể

Từ điển phổ thông

chủ hiệu, chủ quán, chủ hàng