Có 1 kết quả:

chưởng cốt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xương bàn tay.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương bàn tay.