Có 1 kết quả:

bài tiết khí quan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khí quan trong cơ thể sinh vật có nhiệm vụ thải ra bên ngoài các chất cặn bã. ◎Như: gan, thận, tuyến mồ hôi, v.v.