Có 1 kết quả:

quải xỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giắt răng — Kẹp vào răng.