Có 1 kết quả:

thái ấp

1/1

thái ấp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thái ấp, đất phong