Có 1 kết quả:

thám thảo

1/1

thám thảo

giản thể

Từ điển phổ thông

nghiên cứu, thăm dò, điều tra