Có 1 kết quả:

thám hiểm

1/1

thám hiểm

giản thể

Từ điển phổ thông

thám hiểm, thăm dò