Có 1 kết quả:

tiếp xúc

1/1

tiếp xúc

giản thể

Từ điển phổ thông

tiếp xúc, tiếp giáp, chạm