Có 1 kết quả:

thôi động

1/1

thôi động

giản thể

Từ điển phổ thông

thúc đẩy, thôi thúc, động lực