Có 1 kết quả:

suy trắc

1/1

suy trắc

giản thể

Từ điển phổ thông

phỏng đoán, suy đoán, ước đoán