Có 1 kết quả:

thôi trì

1/1

thôi trì

phồn thể

Từ điển phổ thông

trì hoãn, hoãn lại

Từ điển trích dẫn

1. Hoãn lại, trì hoãn, dời lại. ◎Như: “bả nguyên lai đích công tác kế hoạch thôi trì liễu kỉ thiên” 把原來的工作計劃推遲了幾天.