Có 1 kết quả:

miêu hoạ

1/1

miêu hoạ

giản thể

Từ điển phổ thông

vẽ, vạch, miêu tả