Có 1 kết quả:

miêu hoạ

1/1

miêu hoạ

phồn thể

Từ điển phổ thông

vẽ, vạch, miêu tả

Một số bài thơ có sử dụng