Có 1 kết quả:

đề giao

1/1

đề giao

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đệ trình, giao nộp