Có 1 kết quả:

đề hình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quan coi việc hình án.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nắm giữ coi xét việc xử án, trừng phạt kẻ có tội — Tên một toà án đặc biệt thời Pháp thuộc, nhóm họp để xử các vụ án chính trị lớn.