Có 1 kết quả:

đề lại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giúp việc quan, nắm giữ giấy tờ, tức vị thư kí của quan phủ huyện.