Có 1 kết quả:

đề thăng

1/1

đề thăng

phồn thể

Từ điển phổ thông

thăng tiến, thăng chức, thăng cấp