Có 1 kết quả:

ác lực

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sức mạnh của bàn tay và những ngón tay nắm đồ vật.