Có 1 kết quả:

ác thủ

1/1

ác thủ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bắt tay

Từ điển trích dẫn

1. Hai bên nắm tay nhau, là cách theo lễ phép khi gặp mặt, cũng có thể để bày tỏ sự thân cận hoặc lòng tin cậy. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Sủng vị chí đương nghênh các ác thủ, giao hoan tịnh tọa” 寵謂至當迎閣握手, 交歡並坐 (Bành Sủng truyện 彭寵傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cầm tay.

Một số bài thơ có sử dụng