Có 1 kết quả:

ác quyền

1/1

ác quyền

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đấm, đánh, đập