Có 1 kết quả:

yết dương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên núi, thuộc tỉnh Quảng đông.