Có 1 kết quả:

dao vĩ khất lân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẫy đuôi xin được xót thương, giống như con chó, chỉ sự quỵ luỵ hèn hạ.