Có 1 kết quả:

dao thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Múa môi, chỉ ý hay nói, hay khoác lác.