Có 1 kết quả:

dao đầu bãi vĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lắc đầu vẫy đuôi, vẻ đắc ý.