Có 1 kết quả:

sâm liệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đông, nhiều, thành từng hàng. Như Sâm la 摻羅.