Có 1 kết quả:

bát loạn phân chính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giẹp loạn để đất nước trở lại yên ổn.